Πολιτική & Κοινωνική Οικολογία

“Πράσινα” διλήμματα: με τούτη την Ευρώπη, την άλλη ή καμιά από δαύτες;

Είναι γεγονός πως οι «πράσινοι», ως η κατ’ εξοχήν δύναμη που είναι κριτική στην ψευδή αριθμητική και την εικονική ανάπτυξη που ζούσαμε ως τώρα, έχουμε επιβεβαιωθεί οδυνηρά για την πορεία της χώρας μας, της Ευρώπης και του κόσμου γενικότερα. Όμως η κρίση που ζούμε τα τελευταία χρόνια μας αναγκάζει να αναθεωρήσουμε πολλές βεβαιότητες που είχαμε […]

Η Ευρώπη «μας» και η Ευρώπη «τους»

Η μεταπολίτευση του 1974 έφερε στο προσκήνιο και πάλι τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, τον εθνάρχη της αντιπαροχής, τον καταλύτη του κύματος αστυφιλίας  και καταστροφέα του αστικού ιστού της χώρας. Ο Καραμανλής, έχοντας θητεύσει στην Παρισινή «εξορία» κυβέρνησε πατερναλιστικά, θέτοντας ως βασικό του στρατηγικό στόχο την προσχώρηση της χώρας στην ΕΟΚ των τότε 9 μελών. Η λογική […]

τα οικολογικά κινήµατα των πολιτών σήµερα

Η άποψη ότι τα οικολογικά κινήµατα υποχωρούν σε περιόδους κρίσης καθώς το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής παύουν να αποτελούν προτεραιότητα είναι ιδιαίτερα γνωστή και διαδεδοµένη. Η γενική αυτή παραδοχή- σε µεγάλο βαθµό δικαιολογηµένη- είναι εξαιρετικά απόλυτη και απλουστευτική για να την υιοθετήσουµε αναντίρρητα. Κατ αρχήν όσον αφορά τα κινήµατα γενικά, θα επαναλάβω την απαισιόδοξη […]